Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020 15:01

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "NYX LIMASSOL"

Το ξενοδοχείο "Nyx Limassol" βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού, σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης της παλιάς πόλης και του εμπορικού κέντρου της Λεμεσού με το παραλιακό μέτωπο. Μέρος του ξενοδοχείου αποτελεί ένα υφιστάμενο κτίριο το οποίο επαναχρησιμοποιείται και εντάσσεται στη νέα πρόταση. Η απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα αποτέλεσε και την αφετηρία για την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού. Με στόχο την δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερης όψης προς τη θάλασσα, το κτίριο ανοίγει σαν βεντάλια προς τη θέα. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια ενιαία κυκλική όψη η οποία ολοκληρώνει με μοναδικό τρόπο την έξοδο της πόλης προς το παραλιακό μέτωπο. Η διαφορά στα επιτρεπόμενα ύψη των κτιρίων εντάσσεται στον σχεδιασμό και εντείνει την έννοια της περιτύλιξης και τη δημιουργία μιας «σπείρας» που καταλήγει στο στέγαστρο του δώματος. Στον τελευταίο όροφο δημιουργείται ένα υπαίθριο εστιατόριο με κολυμβητική δεξαμενή και ανεμπόδιστη θέα προς το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 17:20

ΗΧΕΙΟ

Ο σχεδιασμός των ηχείων δαπέδου αφορά σε μια διαδικασία σχεδιαστικής διερεύνησης που συνίσταται δύο βασικών κανόνων-κατευθύνσεων. Τη πρώτη κατεύθυνση ορίζουν οι προδιαγραφές της σωστής απόδοσης ακουστικής στο χώρο σε επίπεδο γεωμετρίας -όπως είναι η συμμετρία και η μειούμενη καμπύλότητα της μορφής της καμπίνας από το επίπεδο των μεγαφώνων και προς τα πίσω. Ο δεύτερος κανόνας αφορά στις συνιστώσες που αποδίδουν τα χαρακτηριστικά ενός γλυπτικού αντικειμένου -που συγκροτεί μια ισχυρή χωρική ιδέα, στην οποία εγγράφεται η λειτουργία του, ώστε μορφή και λειτουργία να υπηρετούν ισότιμα το βιομηχανικό σχεδιασμό. Τη σχεδιαστική συγκρότηση της καμπίνας του «Βlade» - λεπίδας ορίζει η αρχή του κελύφους που προκύπτει από τη τομή του. Μια καμπύλη κατακόρυφη διατομή ενώνεται με μια κοφτερή αιχμή -σαν θαυμαστικό, ώστε να ορίσουν καμπύλη επιφάνεια. Στη συνέχεια αυτή επαναλαμβάνεται στον σταθερό άξονα γεωμετρίας αποδίδοντα το κέλυφος. Όμοια μορφολογική διαδικασία ακολουθεί και η καμπίνα του «Ellipse» που παράγεται από τη συννένωση ελλείψεων στο τρισδιάστατο χώρο, ώστε και πάλι η μορφή να προκύπτει από τη σύλληψη της τομής του αντικειμένου. Αντίθετη λογική ακολουθεί το «Edge», το οποίο συνίσταται από μια διαδικασία γλυπτικής αφαίρεσης ένος μονολιθικού όγκου με πρόθεση τη δημιουργία τριγωνικών αιχμών, όμοιων αυτών ενός πετρώματος.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 15:35

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ

Η βασική ιδέα του κτιρίου, προκύπτει από την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της συμβατικής δίρριχτης στέγης η οποία είναι υποχρεωτική στην ευρύτερη περιοχή. Κύριο συνθετικό εργαλείο αποτελεί η δημιουργία ενός συστήματος κύλισης, τόσο στο επίπεδο της κάτοψης όσο και καθ’ ύψος. Το σύστημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το κτίριο να αποτελείται από 2 μπάρες που είναι μετατοπισμένες η μία σε σχέση με την άλλη, και που αν ενωθούν δίνουν τη ψευδαίσθηση της δίρριχτης στέγης. Εσοχές και προεξοχές ορίζουν την είσοδο, τα αίθρια και τα υπνοδωμάτια αντίστοιχα σε κάθε κομμάτι του κτιρίου.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 14:06

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το έργο αφορά το σχεδιασμό της όψης ενός πολυώροφου ξενοδοχείου στο κέντρο της Λευκωσίας. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δύο από τα πιο αξιόλογα
παραδείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής με παγκόσμια εμβέλεια, ο Πύργος του Jean Nouvel και η πλατεία Ελευθερίας της Zaha Hadid.
Η πρότασή μας στοχεύει να δημιουργήσει ένα ορόσημο στον πλούσιο ιστό της αξιόλογης αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη Κύπρο, δηλώνοντας την πρωτοτυπία, την εντοπιότητα, την αναγνωρισιμότητα και τις σύγχρονες ικανότητες σχεδιασμού στο εύρος της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής με αξιώσεις.
Αρχικά αναγνωρίζουμε τη γεωμετρία του ‘γυμνού’ κτιρίου και την επικαλύπτουμε με ένα κέλυφος το οποίο παραμετροποιείται ανάλογα με τον εσωτερικό χώρο και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δύο δυναμικά στοιχεία είναι η πισίνα στην οροφή και η είσοδος στο ισόγειο. Ως γεγονότα, αυτοί οι χώροι ενισχύουν μια ορατότητα και εξωστρέφεια, διαπερνώντας το συμπαγές κέλυφος και φανερώνοντας τη χρήση τους στην όψη. Περαιτέρω δημιουργούν ένα ενοποιητικό άνοιγμα που διατρέχει όλη την όψη και περιγράφει τους δύο αυτούς κύριους χώρους. Η δυναμική αυτού του ανοίγματος κορυφώνεται στη στέψη του κτιρίου μέσω ενός τριγωνικού στεγάστρου, το οποίο αποτελεί κομμάτι του κελύφους καθώς γυρνάει και ενώνεται μαζί του. Το κέλυφος αποκτά μια πρισματική πλαστικότητα μέσω των δυναμικών χαράξεων και τριγωνισμών που εμπερικλείουν σε ένα ενιαίο σχήμα όλα τα επιμέρους σημεία του κτιρίου.
Το πρισματικό κέλυφος διασπάται σε ένα κάναβο από λεπτές διατομές. Διατεταγμένες οριζόντια, είναι οι διατομές που υποδεικνύουν το ύψος του κάθε ορόφου, παρέχοντας μια ανθρώπινη κλίμακα στο κτίριο. Οι κατακόρυφες διατομές εναλλάσσονται σε πάχος και πυκνότητα,
σύμφωνα με το εσωτερικό, διαφοροποιώντας έτσι τον κανόνα της όψης δυναμικά. Με αυτόν τον τρόπο, όλο το κτίριο αποκτά την αίσθηση στοιχείων που παρασύρονται και εναλλάσσονται.
Το κέλυφος από λεπτές διατομές αποτελεί μια ενιαία μεταλλική κατασκευή η οποία αποτελεί κομμάτι του ίδιου του υαλοπετάσματος που καλύπτει το κτίριο.
Published in PROJECTS
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 12:19

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΕΣΠΕΡΙΑ" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το ξενοδοχείο «Εσπέρια» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κτίρια του κέντρου της Αθήνας που λόγω της διακοπής της λειτουργίας του από το 2010 κρίνεται απαραίτητη η αποκατάστασή του. Καθώς η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους άξονες του ιστορικού κέντρου, με κτίρια ιδιαίτερου κάλλους και αρχιτεκτονικής, είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιωθεί αυτός ο χαρακτήρας, αλλά η νέα όψη του κτιρίου να ενταχθεί αρμονικά στον πολεοδομικό ιστό.
Στην πρότασή μας επιδιώκουμε να αποκαταστήσουμε την ενοποίηση της όψης και την πρόθεση που υπήρχε στα αρχικά σχέδια του κτιρίου. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της υφιστάμενης όψης, δηλαδή τον κάναβο των εξωστών και την ενοποίηση των δωμάτων μέσω οριζόντιων στοιχείων, προτείνουμε τη δημιουργία ενός «φίλτρου», το οποίο αναδεικνύει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου. Τα κατακόρυφα στοιχεία έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: στους χαμηλούς ορόφους είναι πιο πυκνά ώστε να προστατεύουν τον επισκέπτη από την όχληση της πόλης και του πολυσύχναστου δρόμου, ενώ όσο ανεβαίνουμε προς τα ψηλότερα επίπεδα, αυτά γίνονται όλο και πιο αραιά, επιτρέποντας την απρόσκοπτη θέα προς την πόλη. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο προστίθεται στο σύστημα της όψης είναι η χρησιμοποίηση ενός «πράσινου φίλτρου». Η ένταξη δηλαδή ενός συστήματος πρασίνου με κατακόρυφα φυτά τα οποία εναλάσσονται με τα κατακόρυφα στοιχεία της πρόσοψης.
Ο σχεδιασμός του ξενοδοχείου στοχεύει τόσο στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών που θα διαμένουν στα δωμάτια όσο και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και κάθε είδους και μεγέθους συναθροίσεων.
Στην ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η χωροθέτηση του βασικού εστιατορίου στον 9ο όροφο, όπου υπάρχει απρόσκοπτη θέα προς τη δυτική πλευρά της πόλης και την Ακρόπολη, ενώ στο δώμα δημιουργείται ένας μικρός χώρος εστίασης δίπλα στην πισίνα του δώματος.

 

Published in PROJECTS
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 11:22

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΗ

Το σχήμα του οικοπέδου και ο προσανατολισμός του καθορίζουν τις βασικές συνθετικές αποφάσεις για το συγκρότημα. Η ανάγκη για πανοραμική θέα προς τους νήσους Βαρδιάνους όρισαν τη γεωμετρία της σύνθεσης. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε o βασικός άξονας αναφοράς να τοποθετηθεί παράλληλα με το βορειανατολικό όριο του οικοπέδου το οποίο συνορεύει με γειτονική ιδιοκτησία και εξυπηρετεί πλήρως τις παραπάνω προθέσεις προσανατολισμού και θέας.
Η είσοδος στην περιοχή μελέτης πραγματοποιείται από τη δυτική γωνία του οικοπέδου. Σε απόσταση 15 μέτρων από το σημείο της εισόδου τοποθετείται το κτίριο υποδοχής και κοινόχρηστων λειτουργιών. Από τη βορειοανατολική πλευρά του ξεκινάει η πορεία προς τα κτίρια των δωματίων η οποία πραγματοποιείται μέσω ενός ευθύγραμμου πεζόδρομου στο κέντρο του οικοπέδου και συνδέει το κτίριο των κοινοχρήστων με το κέντρο του οικοπέδου όπου βρίσκεται στη φυσική της θέση μία αγριοαχλαδιά. Σε αυτό το σημείο ο πεζόδρομος ως «κομμάτι» του φυσικού τοπίου «διακλαδώνεται» δίνοντας κατευθύνσεις προς τα κτίρια, αποτελώντας παράλληλα μία χωρική μεταφορά της δομής του δέντρου στην οργάνωση του ευρύτερου χώρου και στα κτίρια.
Published in PROJECTS

Στο κέντρο της Αθήνας, ένα διαμέρισμα της τυπικής αθηναϊκής πολυκατοικίας του 1930 μετατρέπεται σε σύγχρονη κατοικία ενός φωτογράφου. Σήμερα, μετά από σχεδόν 90 χρόνια, ο χώρος αποκτά πλέον διπλή υπόσταση, καθώς λειτουργεί τόσο ως χώρος διαμονής όσο και ως χώρος περιοδικών εκθέσεων. Η διαμερισματοποίηση του υπάρχοντος χώρου σε μικρές, αυτόνομες, στατικές ενότητες καταργείται. Το βλέμμα ανοίγει. Στην ενιαία κάτοψη που προκύπτει παρεμβάλλονται νησίδες κίνησης, οι οποίες δημιουργούν νέες οπτικές φυγές και επιτρέπουν πολλαπλές κινήσεις και θεάσεις. Κατά την περιήγηση στο διαμέρισμα-γκαλερί οι φωτογραφίες αποκαλύπτονται σταδιακά μέσω των διαδρόμων και των ανοιγμάτων, ως άλλα εκθέματα. Η περιπλάνηση ανάμεσα στα κάδρα επαναπροσδιορίζει τη σχέση του χρήστη με την έκθεση, τοποθετώντας τον ίδιο στο κέντρο των χωρικών εικόνων που παράγονται. Τα επί μέρους πλάνα της κατοικίας-γκαλερί, σε παραλληλισμό με τις καδραρισμένες φωτογραφίες του καλλιτέχνη, μεταμορφώνουν το ίδιο το κατοικείν σε ένα πολύπτυχο έκθεμα. Στην πορεία αυτή, η εναλλαγή των υλικών ενισχύει την αίσθηση των τρισδιάστατων χωρικών κάδρων. Δρυς, μάρμαρο, λευκές και σκούρες επιφάνειες αναμειγνύονται παράγοντας νέες φωτογραφικές εικόνες. Στην ίδια λογική κινείται η επιλογή του υπόλοιπου εξοπλισμού. Φώτα, επίπλωση, μηχανολογικός εξοπλισμός παίζουν τον ρόλο των αντικειμένων μιας ευρύτερης έκθεσης φωτογραφιών, τοπίων, χωρικών κάδρων και ανθρώπων.

Published in PROJECTS
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 12:08

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "WHITE OLIVE ELITE" ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Στην έντονα αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή του Λαγανά, το νέο ξενοδοχείο αποτελεί πρόκληση. Πρόκειται για νέα τουριστική μονάδα δυναμικότητας 195 δωματίων και 528 κλινών, η οποία καλείται να καλύψει την τουριστική ανάγκη ζήτησης διαμονής σε συνδυασμό με την αισθητική αρτιότητα. Το σχήμα του οικοπέδου και οι οπτικές φυγές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις βασικές συνθετικές αρχές του συγκροτήματος. Οι χώροι διατάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ιδιωτικότητα και η θέα. Επιλέγονται χρώματα και υλικά τέτοια, ώστε το συγκρότημα να εντάσσεται φυσικά στο τοπίο και να επηρεάζει θετικά την ψυχολογία των επισκεπτών.
Published in PROJECTS