Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 16:20

ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΙ

Ζητούμενο της πρότασης είναι η απονομή φόρου τιμής στους δεκατρείς νεκρούς της έκρηξης στη Ναυτική Βάση. H ανάγκη σύνδεσης της εισόδου του στρατοπέδου με την περιοχή της καταστροφής αποτελεί πρωταρχικό αντικείμενο σχεδιασμού. Στη συνέχεια η γραμμική σύνδεση εμπλουτίζεται από τα χαρακτηριστικά του τοπίου, τα ίχνη της μνήμης και μεταβάλλεται. Η περιοχή των δεκατριών αφιερωμάτων επιδρά επάνω στον γραμμικό άξονα και τον μεταβάλλει. Η υδατοδεξαμενή που επιβίωσε της καταστροφής και η τοπιογραφία της περιοχής καθορίζουν τις επιμέρους μεταβολές. Η χρονική ασυνέχεια που προκλήθηκε από την καταστροφική έκρηξη, αποτυπώνεται στο τοπίο ως μία ρηγμάτωση του εδάφους. Τα όρια του ρήγματος διασπώνται και ολισθαίνουν μεταξύ τους δημιουργώντας ασυνέχειες που καθορίζονται από τα σημεία ενδιαφέροντος του τοπίου. Η πρόταση μας εκλαμβάνει τον χώρο καταστροφής ως μνημείο προσπαθώντας να εμπλουτίσει την εμπειρία του επισκέπτη με αισθήσεις που οξύνουν τα συναισθήματα. Μια κλιμακούμενη πορεία δράματος η οποία καταλήγει στο χώρο της θυσίας μέσω του τραυματισμένου τοπίου. Το νερό εντάχθηκε στην πρόταση μας σαν βασική αναφορά στους ανθρώπους που έδωσαν την ζωή τους εκεί. Οι δεκατρείς σωλήνες έχουν σαφή συμβολισμό τον αριθμό των ανθρώπων αυτών αλλά και την προσπάθεια τους να αποτρέψουν την έκρηξη. Η κλίση των σωλήνων αναδεικνύει την υπεράνθρωπη αυτή προσπάθεια.
Ο επισκέπτης μπορεί μέσω της διαδρομής να κινηθεί ανάμεσα στους σωλήνες. Έτσι νοιώθει ότι βρίσκεται ανάμεσα στους ήρωες συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στη θυσία τους. Για πρώτη φορά η κατασκευή που προτείνουμε στεγάζεται προκειμένου να μας μεταφέρει σε έναν άλλο πιο σκοτεινό κόσμο. Μια καθοδική πορεία μας μεταφέρει από το φως στο σκοτάδι. Στο τέλος της πορείας και αφού έχουμε ανασηκωθεί από το έδαφος μας αποκαλύπτεται ο κρατήρας, το σημείο της καταστροφής. Έχοντας πανοραμική θέα προς την περιοχή, το βλέμμα από τον κρατήρα ταξιδεύει προς το απέραντο της θάλασσας μέχρι τον ορίζοντα, γεμίζοντας αισιοδοξία ότι οι άνθρωποι έχοντας διδαχθεί από τα λάθη τους δεν θα επιτρέψουν να ξαναγίνει μια τέτοια καταστροφή.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 15:58

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Ως βασικό αίτημα της πρότασης, τίθεται η διαχείριση της σχέσης ανάμεσα στο παλαιό υπάρχον κέλυφος και στις προτεινόμενες νέες κατασκευές, πρώτα σε επίπεδο χρήσεων και μετά σε επίπεδο μορφολογικό. Το ιστορικό αγρόκτημα της Γερμανίνας αποτελεί σημαντικό μνημείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Τα νέα κτίρια τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεάζουν τα υπάρχοντα κελύφη, να μην αλλοιώνουν την φυσιογνωμία της περιοχής και να συνδέονται οπτικά με τα πέτρινα κτήρια προκειμένου να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο. Έτσι προτείνουμε την ομαδοποίηση των υπαρχόντων κατασκευών σε τρεις ομάδες. Με κέντρο την πλατεία περιστρέφουμε αυτές τις νέες κτηριακές μάζες κατά 180° και παρατηρούμε ότι η νέα τους θέση συμπληρώνει τις υπάρχουσες κατασκευές και ενδυναμώνει την κεντρική πλατεία. Η σχέση ένταξης περιγράφεται ως σχέση σαφούς χωρικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο νέο και το παλιό. Η βασικότερη όμως διαφοροποίηση μεταξύ του νέου και του παλιού αναφέρεται στην «απόσταση» του αρχιτεκτονικού ύφους των δυο κατασκευών. Η νέα κατασκευή εμφανίζεται ως ενιαίο μόρφωμα – αντικείμενο, το οποίο προκύπτει από την ανάλυση των τοπιακών σχηματισμών. Προκειμένου να μετατρέψει τον κτηριακό όγκο σε τοπιακή διαμόρφωση, η πρόταση χρησιμοποιεί ένα στοιχείο «ενδιάμεσο» που μπορεί να αναφέρεται τόσο στο γήινο ανάγλυφο όσο και στην κτιριακή δομή. Πρόκειται για το στοιχείο της «πτύχωσης», που υλοποιεί τις καλύψεις των κτιρίων κατ΄αντιστοιχίαν προς τις μορφές του φυσικού αναγλύφου. Οι πλευρές αυτού του πλαισίου είναι στο μεγαλύτερο τμήμα τους διαπερατές, έτσι ώστε ο εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος, να χαρακτηρίζονται από απρόσκοπτη συνέχεια. Έτσι η «τοπιακή διαμόρφωση», η «πτύχωση», το «πλαίσιο», συμπληρώνονται από τους όρους της «συνέχειας» ή της «ροής», όρους σημαντικούς για την εξασφάλιση της λειτουργικής ακολουθίας ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της σύνθεσης. Σημαντική διαφοροποίηση επίσης, αποτελεί η διαφάνεια της νέας κατασκευής, σε αντιπαράθεση προς την αδιαφάνεια του υπάρχοντος κελύφους. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης, πως ο συγκεκριμένος τρόπος ένταξης μετατρέπει την παρέμβαση σε ένα διπλό έκθεμα. Τα υπάρχοντα κελύφη διατηρούν τη χωρική και εκφραστική τους αυτοτέλεια, αποτελώντας αυτά τα ίδια ένα έκθεμα του ιστορικού παρελθόντος του χώρου. Ταυτόχρονα, η νέα κατασκευή αποβαίνει έκθεμα μιας δυναμικής νέας πραγματικότητας, κατά την οποία οι νέοι όροι ζωής, εμφανίζονται σύμφωνοι προς τους νέους όρους του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 17:27

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Πρόκειται για μια εξαώροφη οικοδομή στο κέντρο της Λεμεσού με θέα στο κεντρικό πάρκο της πόλης. Κεντρική ιδέα της σύνθεσης αποτέλεσε ο μετασχηματισμός των οριζόντιων μπαλκονιών σε ένα τρισδιάσταστο σύστημα κεκλιμένων επιφανειών που απλώνεται σε όλο τον όγκο. Έτσι, ο τυπικός όροφος της κάτοψης παύει να αποτελεί μια μονότονη επανάληψη από ίδια στοιχεία και μετατρέπεται σε ένα δυναμικό στερεό σύνολο. Οι επιφάνειες των μπαλκονιών επενδύονται με κρύσταλλο για απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Στα κρύσταλλα εφαρμόζουμε μια διαβαθμισμένη επιφάνεια που ξεκινάει από λευκό αδιαφανές και καταλήγει στο εντελώς διάφανο κρύσταλλο. Στο ισόγειο βρίσκεται η κοινόχρηστη πισίνα μέσα σε ένα τοπιοτεχνημένο οικόπεδο αποκομμένο από την βοή της πόλης.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 14:07

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Πρόκειται για μια κατοικία σε δύο επίπεδα που βρίσκεται στην περιοχή της Σαρωνίδας. Το κτίριο αποτελείται από ενιαίους αυτοτελείς όγκους οι οποίοι διαμορφώνουν καθαρές γεωμετρικές σχέσεις που προκύπτουν από την κάτοψη. Ο προσανατολισμός της κατοικίας προκύπτει από την ανάγκη για απρόσκοπτη θέα προς τα βορειοδυτικά και από την ανάγκη δημιουργίας υπαίθριων χώρων προστατευμένων από τον δυνατό βορεινό άνεμο της περιοχής. Έτσι, διαμορφώνονται εναλλακτικές θέσεις καθιστικών ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Σημαντικό συνθετικό εργαλείο αποτελεί η διάλυση του ορίου μεταξύ του εσωτερικού χώρου και του υπαίθριου: μεγάλες γυάλινες επιφάνειες εξαϋλώνουν το όριο και καθώς σύρονται ενοποιούν το χώρο.
Published in PROJECTS
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 13:15

ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

H πρότασή μας για τον Πύργο της Λεμεσού καθορίζεται από την πρωταρχική απαίτηση για πανοραμική θέα της πόλης και του λιμανιού. Το βασικό πρόβλημα προέκυψε από την αντίθετη κατεύθυνση της θέας των χαμηλών ορόφων σε σχέση με τους υπερκείμενους. Έτσι, προέκυψε η ιδέα της αλλεπάλληλης στροφής του κτιρίου γύρω από έναν κεντρικό άξονα έτσι ώστε σιγά σιγά καθώς ανεβαίνει να στρέφεται προς την εκάστοτε βέλτιστη θέα. Με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο του εδάφους ανασηκώνεται και μετασχηματίζεται καθώς περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του κλιμακοστασίου. Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκονται καταστήματα και στους ορόφους γραφεία. Στον τελευταίο όροφο διαμορφώνεται μια πολυτελής κατοικία με θέα όλη τη Λεμεσό. Οι οριζόντιες περσίδες διαμορφώνουν το κέλυφος του κτιρίου και λειτουργούν βιοκλιματικά, προστατεύοντας το κτίριο από τον έντονο ήλιο της Κύπρου.
Published in PROJECTS