Η πρότασή μας για την περιοχή του ποταμού στο Λιοπέτρι βασίζεται στην αλληλεπίδραση διαφορετικών συστημάτων σχεδιασμού που προκύπτουν τόσο από τη γεωμετρία του χώρου, όσο και από τις επιμέρους λειτουργίες που προτείνουμε. Η δυνατότητα κίνησης  και  στάσης με διαφορετικούς όρους ανάλογα, τόσο με το φυσικό περιβάλλον, όσο και με τις διαφορετικές λειτουργίες διαμορφώνουν ένα πλέγμα γραμμών και σημείων τα οποία αποτελούν τα σημάδια προσανατολισμού στο τοπίο. Γενεσιουργός αιτία της περιοχής μελέτης αποτελεί η ελικοειδής κοίτη του ποταμού, η οποία διαμορφώνει κάθε φορά που γεμίζει με νερό μια νέα πραγματικότητα, λίγο διαφορετική από την προηγούμενη, και ορίζει ένα τοπίο σε διαρκή μετασχηματισμό το οποίο καταλήγει σε μια διευρυμένη περιοχή με θαλασσινό νερό με ασαφές όριο στο μεγαλύτερο μήκος της, απέναντι στην ξηρά.
Published in PROJECTS
Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2011 10:25

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Βασική πρόθεση της μελέτης είναι να επεξεργαστεί το αντικείμενό της ως «διαμόρφωση τοπίου». Προκειμένου να μετατρέψει τον κτιριακό όγκο σε τοπιακή διαμόρφωση, η πρόταση χρησιμοποιεί ένα στοιχείο «ενδιάμεσο», που μπορεί να αναφέρεται, τόσο στο γήινο ανάγλυφο, όσο και στην κτιριακή δομή. Πρόκειται για το στοιχείο της «πτύχωσης», ικανό να υλοποιήσει τις καλύψεις των κτιρίων, κατ΄αντιστοιχία προς τις μορφές του φυσικού ανάγλυφου και σε συνέχεια με αυτές. Την ποιότητα των κατασκευασμένων πτυχωτών μορφών μπορούμε να τη συλλάβουμε  σχηματοποιώντας τις καμπυλώσεις του εδάφους και συγκρίνοντάς τις με τα περιγράμματα των νεφώσεων. Μπορούμε στη συνέχεια να τη συμπληρώσουμε, εμπλουτίζοντάς την με τους πράσινους θυσάνους των φυτεύσεων. Το συγκρότημα κτιρίων που προτείνεται, διαμορφώνεται ως δομημένο όριο του συγκροτήματος με το φυσικό. Ένα όριο το οποίο δεν αποτελεί τέλος, αλλά την μετάβαση από το υλικό στο φυσικό. Έτσι, η «τοπιακή διαμόρφωση», η «πτύχωση», το «όριο», συμπληρώνονται από τους όρους της «συνέχειας» ή της «ροής», όρους σημαντικούς για την εξασφάλιση της λειτουργικής ακολουθίας ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της σύνθεσης. Αυτή η ιδέα της συνέχειας ή της ροής, επιτείνεται από τη μορφή των στεγάσεων, οι οποίες πέρα από την οπτική μεταφορά της ροής, λειτουργούν ως βατά δώματα συσχετισμένα με το φύλλωμα υψίκορμων δένδρων, φυτεμένων στο επίπεδο του φυσικού εδάφους ή με χαμηλότερες φυτεύσεις στο επίπεδο του δώματος. Επιτυγχάνεται έτσι η οπτική και κινητική μετάθεση από το επίπεδο του εδάφους στο επίπεδο των οροφών, ολοκληρώνοντας την αρχική εξαγγελία για την επεξεργασία των κτιρίων ως στοιχείων της διαμόρφωσης του τοπίου.
Published in PROJECTS
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011 14:22

ΤΟΣΚΑΝΙΚΗ ΒΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

Πρόκειται για μια κατοικία στην Εκάλη σε οικόπεδο τριών στρεμμάτων. Η πρόκληση στο συγκεκριμένο έργο ήταν να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του πελάτη για το σχεδιασμό ενός κτiρίου, αφενός σε Τοσκανικό ρυθμό και αφετέρου με μεγάλα παράθυρα, γεγονός που φαίνεται αρχικά αντιθετικό. Ύστερα από προσεκτική μελέτη της δομής των Τοσκανικών κτiρίων και των διαμορφώσεων του τοπίου, καταφέραμε να κατανοήσουμε τους βασικούς συνθετικούς κανόνες, που αφορούν στο κλειστό κέλυφος, τα μικρά ανοίγματα, την περιμετρική στοά και την ποικιλία στους όγκους. Ταυτόχρονα, όλα τα παραπάνω βρίσκονται μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο ελιές και χρυσοκίτρινα λιβάδια. Αποφασίσαμε την δημιουργία ενός διπλού κελύφους, που βασίζεται στον κανόνα της περιμετρικής στοάς και στην δημιουργία διαφόρων αίθριων τα οποία χρησιμοποιούμε για τον φωτισμό των χώρων διημέρευσης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα σύνολο αφενός με σύγχρονους κανόνες και αφετέρου με την δομή των Τοσκανικών κτiρίων.  
  
Published in PROJECTS
Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011 13:42

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Γ.Σ.Π. ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το παλαιό Γ.Σ.Π. τοποθετείται στον κεντρικότερο ίσως άξονα της Λευκωσίας και περιβάλλεται από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια της πόλης, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το κτίριο του Θ.Ο.Κ. καθώς και το κτίριο της Βουλής. Η πρότασή για την εν λόγω περιοχή προκύπτει από το δομικό μετασχηματισμό του επιπέδου του πάρκου, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο εισόδου του κτηρίου του Θ.Ο.Κ., και από το αστικό τοπίο, που βρίσκεται στο επίπεδο της πόλης. Τα δύο αυτά επάλληλα επίπεδα, το φυσικό και το τεχνητό, αποτελούν ένα δυναμικό τοπίο μετασχηματισμού και αλληλεπίδρασης καθώς επηρεάζονται δυναμικά από τις παραμέτρους της περιοχής μελέτης. Το φυσικό επίπεδο καμπυλώνει και κατεβαίνει προς το επίπεδο της πόλης καθώς το αστικό-τεχνητό ανεβαίνει στο επίπεδο του πάρκου. Με αυτόν τον τρόπο τα δύο διαφορετικά συστήματα πλέκονται μεταξύ τους, διαμορφώνοντας το νέο ανάγλυφο. Οι δυνάμεις που επιδρούν στα επίπεδα του φυσικού και του αστικού είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ως προς την ένταση και τη γεωμετρία επιρροής. Οι δυνάμεις προκύπτουν από την είσοδο και την καφετέρια του κτιρίου του Θ.Ο.Κ, την κατά μήκος κίνηση επί της Λεωφόρου Ευαγόρα και από τις διάφορες λειτουργικές παραμέτρους του έργου. Έτσι, προκύπτει μια τοπολογική συνεχής επιφάνεια, που ενώνει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής σε ένα ενιαίο σύστημα.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 12:30

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Καταργούμε τη μονοσήμαντη ευθύγραμμη κίνηση μέσω ενός διαδρόμου μπροστά από τα καταστήματα και τη μετατρέπουμε σε μια περιήγηση ανάμεσα στα πολύχρωμα προϊόντα της αγοράς, καθοδηγούμενος από τις μυρωδιές και το φως. Η παρουσία πλέον στην αγορά δεν είναι μια απλή εμπορική πράξη, αλλά μεταβάλλεται σε μια αστική εμπειρία συνεχούς μεταβαλλόμενης συνύπαρξης ανθρώπων και προϊόντων, φωτός και σκιάς, κίνησης και στάσης, πλήρους και κενού. Δημιουργούμε μια αγορά της οποίας τα όρια με την πόλη δεν καθορίζονται από μια απλή είσοδο, αλλά επαναπροσδιορίζονται από τον ίδιο τον αστικό ιστό. Ουσιαστικά οι αστικές συνέχειες των δρόμων εισχωρούν στην αγορά και δημιουργούν νέες διαδρομές στις οποίες ο αστός περιπατητής συμμετέχει απρόσκοπτα σε μια πρωτόγνωρη εμπορική και ταυτόχρονα αστική εμπειρία. Η αγορά είναι ένα κτίριο για τον δήμο, οι πολίτες του οποίου μπορούν ελεύθερα να εισέλθουν από οποιοδήποτε σημείο θέλουν και μέσω της παρακείμενης πλατείας να συνεχίσουν την διαδρομή τους μέσα στην πόλη. Δημιουργώντας έναν ροϊκό χώρο του οποίου τα όρια διαχέονται στην πόλη και στον γύρω υπαίθριο χώρο, επιτυγχάνουμε την ουσιαστική σύνδεση της πλατείας με το κτίριο και πλέον μιλάμε για την πλατεία της αγοράς.
Published in PROJECTS
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011 12:01

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Το σχήμα της πεζογέφυρας είναι μια μονοκονδυλιά που προκύπτει, από το μετασχηματισμό της εγκάρσιας γραμμής διάσχισης της λεωφόρου, σε μια συνεχή ροϊκή γραμμή. Ο πρώτος μετασχηματισμός της γραμμής, προκύπτει από την επίδραση των ρευμάτων κυκλοφορίας, τα οποία επιδρούν πάνω της και την παραμορφώνουν, δημιουργώντας δύο κάμψεις. Στη συνέχεια, η παρουσία του παρακείμενου Ναού επιδρά στη νότια κάμψη και την παραμορφώνει, σχηματίζοντας ταυτόχρονα και την κύρια περιοχή στάσης με πανοραμική θέα, τόσο του Ναού, όσο και των αρχαιολογικών χώρων στον ορίζοντα. Ο τελευταίος μετασχηματισμός προκύπτει από το σχήμα της περιοχής μελέτης. Τα γραμμικά πεζοδρόμια μετασχηματίζονται και διαμορφώνουν περιοχές εισόδου και εξόδου προς την πεζογέφυρα και σκιασμένους χώρους στην αρχή και το τέλος της .
Published in PROJECTS