ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Μελέτη για την κατασκευή πολυκατοικίας στη Λεμεσό της Κύπρου

Πρόκειται για μια εξαώροφη οικοδομή στο κέντρο της Λεμεσού με θέα στο κεντρικό πάρκο της πόλης. Κεντρική ιδέα της σύνθεσης αποτέλεσε ο μετασχηματισμός των οριζόντιων μπαλκονιών σε ένα τρισδιάσταστο σύστημα κεκλιμένων επιφανειών που απλώνεται σε όλο τον όγκο. Έτσι, ο τυπικός όροφος της κάτοψης παύει να αποτελεί μια μονότονη επανάληψη από ίδια στοιχεία και μετατρέπεται σε ένα δυναμικό στερεό σύνολο. Οι επιφάνειες των μπαλκονιών επενδύονται με κρύσταλλο για απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα. Στα κρύσταλλα εφαρμόζουμε μια διαβαθμισμένη επιφάνεια που ξεκινάει από λευκό αδιαφανές και καταλήγει στο εντελώς διάφανο κρύσταλλο. Στο ισόγειο βρίσκεται η κοινόχρηστη πισίνα μέσα σε ένα τοπιοτεχνημένο οικόπεδο αποκομμένο από την βοή της πόλης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2013