ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Πρόκειται για μια κατοικία σε δύο επίπεδα που βρίσκεται στην περιοχή της Σαρωνίδας. Το κτίριο αποτελείται από ενιαίους αυτοτελείς όγκους οι οποίοι διαμορφώνουν καθαρές γεωμετρικές σχέσεις που προκύπτουν από την κάτοψη. Ο προσανατολισμός της κατοικίας προκύπτει από την ανάγκη για απρόσκοπτη θέα προς τα βορειοδυτικά και από την ανάγκη δημιουργίας υπαίθριων χώρων προστατευμένων από τον δυνατό βορεινό άνεμο της περιοχής. Έτσι, διαμορφώνονται εναλλακτικές θέσεις καθιστικών ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Σημαντικό συνθετικό εργαλείο αποτελεί η διάλυση του ορίου μεταξύ του εσωτερικού χώρου και του υπαίθριου: μεγάλες γυάλινες επιφάνειες εξαϋλώνουν το όριο και καθώς σύρονται ενοποιούν το χώρο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ


ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2013