ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΑ ΤΙΡΑΝΑ

Πρόκειται για ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων που καλείται να καλύψει τις ανάγκες μίας ή πολλών εταιρειών στα Τίρανα. Η χωροθέτηση των γραφείων και των λοιπών χώρων δημόσιου χαρακτήρα γίνεται στο μπροστινό τμήμα του οικοπέδου με κατάλληλο τρόπο ώστε να προβάλλεται ο δημόσιος χαρακτήρας του κτιρίου. Ο σχεδιασμός του εξωτερικού κελύφους έχει ως σκοπό να αναδείξει το κύρος και τον επαγγελματισμό της εταιρείας, χρησιμοποιώντας παράλληλα τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και δημιουργώντας βιώσιμους και πολυλειτουργικούς εσωτερικούς χώρους. Ο περιβάλλοντας χώρος είναι σχεδιασμένος ώστε να εντείνει την επιβλητικότητα του κτιρίου και να ενισχύει τη δημόσια εικόνα του.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2012
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2014