ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙ

Β' βραβείο για την μελέτη ανάπλασης του αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Λιοπέτρι στην Κύπρο

Η πρότασή μας για την περιοχή του ποταμού στο Λιοπέτρι βασίζεται στην αλληλεπίδραση διαφορετικών συστημάτων σχεδιασμού που προκύπτουν τόσο από τη γεωμετρία του χώρου, όσο και από τις επιμέρους λειτουργίες που προτείνουμε. Η δυνατότητα κίνησης  και  στάσης με διαφορετικούς όρους ανάλογα, τόσο με το φυσικό περιβάλλον, όσο και με τις διαφορετικές λειτουργίες διαμορφώνουν ένα πλέγμα γραμμών και σημείων τα οποία αποτελούν τα σημάδια προσανατολισμού στο τοπίο. Γενεσιουργός αιτία της περιοχής μελέτης αποτελεί η ελικοειδής κοίτη του ποταμού, η οποία διαμορφώνει κάθε φορά που γεμίζει με νερό μια νέα πραγματικότητα, λίγο διαφορετική από την προηγούμενη, και ορίζει ένα τοπίο σε διαρκή μετασχηματισμό το οποίο καταλήγει σε μια διευρυμένη περιοχή με θαλασσινό νερό με ασαφές όριο στο μεγαλύτερο μήκος της, απέναντι στην ξηρά.

Β' ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2011