ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Γ' βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό επέκτασης του Ελληνογαλλικού σχολείου "Ευγένιος Ντελακρουά" στην Αθήνα

Βασική πρόθεση της μελέτης είναι να επεξεργαστεί το αντικείμενό της ως «διαμόρφωση τοπίου». Προκειμένου να μετατρέψει τον κτιριακό όγκο σε τοπιακή διαμόρφωση, η πρόταση χρησιμοποιεί ένα στοιχείο «ενδιάμεσο», που μπορεί να αναφέρεται, τόσο στο γήινο ανάγλυφο, όσο και στην κτιριακή δομή. Πρόκειται για το στοιχείο της «πτύχωσης», ικανό να υλοποιήσει τις καλύψεις των κτιρίων, κατ΄αντιστοιχία προς τις μορφές του φυσικού ανάγλυφου και σε συνέχεια με αυτές. Την ποιότητα των κατασκευασμένων πτυχωτών μορφών μπορούμε να τη συλλάβουμε  σχηματοποιώντας τις καμπυλώσεις του εδάφους και συγκρίνοντάς τις με τα περιγράμματα των νεφώσεων. Μπορούμε στη συνέχεια να τη συμπληρώσουμε, εμπλουτίζοντάς την με τους πράσινους θυσάνους των φυτεύσεων. Το συγκρότημα κτιρίων που προτείνεται, διαμορφώνεται ως δομημένο όριο του συγκροτήματος με το φυσικό. Ένα όριο το οποίο δεν αποτελεί τέλος, αλλά την μετάβαση από το υλικό στο φυσικό. Έτσι, η «τοπιακή διαμόρφωση», η «πτύχωση», το «όριο», συμπληρώνονται από τους όρους της «συνέχειας» ή της «ροής», όρους σημαντικούς για την εξασφάλιση της λειτουργικής ακολουθίας ανάμεσα στα επιμέρους τμήματα της σύνθεσης. Αυτή η ιδέα της συνέχειας ή της ροής, επιτείνεται από τη μορφή των στεγάσεων, οι οποίες πέρα από την οπτική μεταφορά της ροής, λειτουργούν ως βατά δώματα συσχετισμένα με το φύλλωμα υψίκορμων δένδρων, φυτεμένων στο επίπεδο του φυσικού εδάφους ή με χαμηλότερες φυτεύσεις στο επίπεδο του δώματος. Επιτυγχάνεται έτσι η οπτική και κινητική μετάθεση από το επίπεδο του εδάφους στο επίπεδο των οροφών, ολοκληρώνοντας την αρχική εξαγγελία για την επεξεργασία των κτιρίων ως στοιχείων της διαμόρφωσης του τοπίου.

Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.
στατική μελέτη
ΜΟΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
μελέτη Η/Μ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2011