ΤΟΣΚΑΝΙΚΗ ΒΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

Πρόκειται για μια κατοικία στην Εκάλη σε οικόπεδο τριών στρεμμάτων. Η πρόκληση στο συγκεκριμένο έργο ήταν να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του πελάτη για το σχεδιασμό ενός κτiρίου, αφενός σε Τοσκανικό ρυθμό και αφετέρου με μεγάλα παράθυρα, γεγονός που φαίνεται αρχικά αντιθετικό. Ύστερα από προσεκτική μελέτη της δομής των Τοσκανικών κτiρίων και των διαμορφώσεων του τοπίου, καταφέραμε να κατανοήσουμε τους βασικούς συνθετικούς κανόνες, που αφορούν στο κλειστό κέλυφος, τα μικρά ανοίγματα, την περιμετρική στοά και την ποικιλία στους όγκους. Ταυτόχρονα, όλα τα παραπάνω βρίσκονται μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο ελιές και χρυσοκίτρινα λιβάδια. Αποφασίσαμε την δημιουργία ενός διπλού κελύφους, που βασίζεται στον κανόνα της περιμετρικής στοάς και στην δημιουργία διαφόρων αίθριων τα οποία χρησιμοποιούμε για τον φωτισμό των χώρων διημέρευσης. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα σύνολο αφενός με σύγχρονους κανόνες και αφετέρου με την δομή των Τοσκανικών κτiρίων.  
  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2011