ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Γ.Σ.Π. ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Α' Έπαινος σε Ευρωπαικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την ανάπλαση του χώρου του πρώην Γ.Σ.Π στη Λευκωσία της Κύπρου

Το παλαιό Γ.Σ.Π. τοποθετείται στον κεντρικότερο ίσως άξονα της Λευκωσίας και περιβάλλεται από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια της πόλης, όπως το Υπουργείο Οικονομικών, το κτίριο του Θ.Ο.Κ. καθώς και το κτίριο της Βουλής. Η πρότασή για την εν λόγω περιοχή προκύπτει από το δομικό μετασχηματισμό του επιπέδου του πάρκου, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο εισόδου του κτηρίου του Θ.Ο.Κ., και από το αστικό τοπίο, που βρίσκεται στο επίπεδο της πόλης. Τα δύο αυτά επάλληλα επίπεδα, το φυσικό και το τεχνητό, αποτελούν ένα δυναμικό τοπίο μετασχηματισμού και αλληλεπίδρασης καθώς επηρεάζονται δυναμικά από τις παραμέτρους της περιοχής μελέτης. Το φυσικό επίπεδο καμπυλώνει και κατεβαίνει προς το επίπεδο της πόλης καθώς το αστικό-τεχνητό ανεβαίνει στο επίπεδο του πάρκου. Με αυτόν τον τρόπο τα δύο διαφορετικά συστήματα πλέκονται μεταξύ τους, διαμορφώνοντας το νέο ανάγλυφο. Οι δυνάμεις που επιδρούν στα επίπεδα του φυσικού και του αστικού είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ως προς την ένταση και τη γεωμετρία επιρροής. Οι δυνάμεις προκύπτουν από την είσοδο και την καφετέρια του κτιρίου του Θ.Ο.Κ, την κατά μήκος κίνηση επί της Λεωφόρου Ευαγόρα και από τις διάφορες λειτουργικές παραμέτρους του έργου. Έτσι, προκύπτει μια τοπολογική συνεχής επιφάνεια, που ενώνει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής σε ένα ενιαίο σύστημα.

Α' ΕΠΑΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2011