ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Διάκριση στον Ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την κατασκευή κτιρίου γραφείων του Κυπριακού Πρακτορείου ειδήσεων

Το κτίριο στοχεύει στην προβολή του φορέα ως το πρωτεύων επικοινωνιακό μέσο τόσο στο  τοπίο της Κύπρου όσο και στο παγκόσμιο δίκτυο εμπειρίας. Η διαμόρφωση των όψεων από επάλληλες, «παλλόμενες» ζώνες, εκφράζει το ροϊκό σύστημα που αποτελεί δομικό συστατικό της λειτουργίας του Πρακτορείου, η συνεχής κίνηση και η πληροφορία, ενώ δημιουργεί  διάλογο με τις αστικές ροές της λεωφόρου που εφάπτεται στην πρόσοψη του οικοπέδου. Η  ρύθμιση του κελύφους δημιουργεί ευνοϊκό μικροκλίμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με κάλυψη του κτηρίου από τυποποιημένα πλακίδια terracotta που ενισχύει την «πορώδη» συμπεριφορά του ενώ η φύτευση, η οποία αναρριχάται στις εξωτερικές παρειές του και εισδύει στο εσωτερικό του, συμμετέχει ουσιαστικά στη συνολική αναβάθμισή του και στο βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2010