ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Α' βραβείο και ανάθεση έργου για την ανακατασκευή του κτιρίου γραφείων της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα

Τα γραφεία της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα στο κέντρο της Αθήνας, πρόκειται να στεγαστούν στο κτίριο στην οδό Ακαδημίας. Το κτίριο, κατασκευασμένο πριν 40 χρόνια ανακαινίζεται ριζικά προκειμένου να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις. Βασική ιδέα της σύνθεσης αποτελεί η έννοια των μικροτοπίων, μικρών δηλαδή φυτικών κατασκευών που τοποθετούνται στο κτίριο κατά τον εγκάρσιο άξονα, διαχωρίζοντας τα γραφεία μεταξύ τους. Κατά τον διαμήκη άξονα διαμορφώνονται αδιαφανή όρια τα οποία ορίζουν τις διαφορετικές υπηρεσίες. Στην είσοδο τοποθετείται μια μεταλλική διάτρητη κατασκευή που διαφοροποιείται έντονα από τα εκατέρωθεν καταστήματα. Τέλος, στο δώμα διαμορφώνεται μια εξέδρα εκδηλώσεων με θέα το κέντρο της Αθήνας.

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

IDEA
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2011