ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Σχεδιασμός νέου κτιριακού συγκροτήματος μικτής χρήσης με γραφεία και καταστήματα συνολικής επιφάνειας 26.845 τ.μ. στο Μαρούσι Αττικής

Στην σύγχρονη εποχή, η εργασία αποκτά υβριδική μορφή και η ανάγκη για συνεργασία και διαπροσωπική επαφή στον φυσικό χώρο συναντά την ψηφιακή διασύνδεση. Οι χώροι εργασίας αλλάζουν παράλληλα με την πραγματικότητα της πανδημίας και η αρχιτεκτονική καλείται να εκφράσει χωρικά αυτή τη νέα συνθήκη. Το σύγχρονο κτίριο γραφείων επαναπροσδιορίζεται με στόχο την περιβαλλοντική αειφορία και τη λειτουργική ευελιξία.
Η πρόταση μας για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που αφορά στο οικόπεδο όπου βρίσκονταν τα γραφεία της Kodak στο Μαρούσι καλείται να διαμορφώσει ένα σύμπλεγμα κτιρίων που λειτουργεί ως σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο, όπου η συνάφεια των κτιρίων θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και θα αποτελέσει πόλο έλξης για νέες εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων το οποίο αποτελείται από έξι κτίρια πέντε ορόφων, με κεντρικό υπαίθριο χώρο και δύο υπόγεια.

Οι βασικές σχεδιαστικές χειρονομίες που ορίζουν τη μορφή του συγκροτήματος είναι:

Η μεταβολή
Μέσα από το ενιαίο κέλυφος, η διάσπαση των κτιρίων και οι συνδέσεις τους καθ’ ύψος επιτρέπουν την συμβίωση ετερόκλητων εταιρειών και χρηστών. Με αυτό τον τρόπο, μια εταιρεία μπορεί να στεγαστεί σε ένα αυτοτελές κτίριο ή δύο γειτονικά τα οποία συνδέονται σε πολλαπλά επίπεδα. Η ταυτότητα των εταιρειών-ενοίκων διατηρείται, καθώς προβάλλεται η θέση τους στο συγκρότημα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη θέση και τη διάταξή τους. Ο σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα στο συγκρότημα να λειτουργεί σε διαφορετικές κλίμακες και χωροθετήσεις. Έτσι, αποκτά την πολυμορφική λειτουργία μιας γειτονιάς.

Το ενιαίο
Η κατασκευή γίνεται καταρχάς αντιληπτή από απόσταση ως ένα αντικείμενο με ευσύνοπτη και χαρακτηριστική τρισδιάστατη εικόνα, η οποία παραχωρεί σταδιακά τη θέση της σε μια αναλυτικότερη κτιριακή παρουσία καθώς ο παρατηρητής πλησιάζει και εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο. To τυπικό μονολιθικό κτίριο γραφείων μεταβάλλεται μέσω της διάσπασης του σε επιμέρους όγκους που επιτρέπουν τον διάλογο του κτιρίου με το πράσινο, τη δημιουργία ενός κεντρικού υπαίθριου χώρου συνάθροισης, την βελτίωση του μικροκλίματος και την αυτονομία των εταιρειών που θα στεγαστούν στο συγκρότημα, λειτουργικά και ενεργειακά.

Το πράσινο επιχειρηματικό κέντρο
Το συγκρότημα στεγάζει διαφορετικές χρήσεις και προσδίδει στην περιοχή έναν νέο δημόσιο χώρο. Η κεντρική πλατεία λειτουργεί ως πυκνωτής, χώρος συνάντησης από τον οποίο γίνεται η είσοδος στα κτίρια και αποτελεί τον βασικό χώρο εκτόνωσης του συγκροτήματος. Διατηρείται τμήμα του υφιστάμενου πρασίνου στον κεντρικό υπαίθριο χώρο και προστίθενται νέες φυτεύσεις στο επίπεδο του ισογείου και στα δώματα, βελτιώνοντας το μικροκλίμα. Σε αυτό βοηθούν και οι επιφάνειες νερού, οι οποίες επιτρέπουν τον καλύτερο δροσισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το πορώδες
Το κτίριο «διαρρηγνύει» το κέλυφός του και διασπάται, οριοθετώντας την κεντρική πλατεία και τους πράσινους χώρους. Έτσι, οργανώνονται η κυκλοφορία και η στάση στο συγκρότημα. Το κενό σηματοδοτεί τις εισόδους και την περιοχή των εμπορικών χρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η αλληλεπίδραση αυτών των χρήσεων και εμπλουτίζεται η κίνηση στο επίπεδο του ισογείου με πράσινες οπτικές φυγές. Παράλληλα, το πορώδες, ως σχεδιαστική χειρονομία, δημιουργεί ένα παθητικό περιβαλλοντικά κτίριο το οποίο σκιάζεται σε διαφορετικές ώρες.

Στο νέο αυτό συγκρότημα που δημιουργείται, οι συνέργειες μεταξύ των κτιρίων, οι συνθήκες φωτισμού και αερισμού, η διάχυση των ορίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η διαμπερότητα, η δυνατότητα για εύκολη τροποποίηση των χώρων εργασίας συνθέτουν τη νέα εργασιακή πραγματικότητα με άξονα την ευελιξία των εταιρειών και την καλύτερη καθημερινότητα των εργαζομένων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
MIGUEL MUNOZ AYLLON
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021