ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

"Scutoid" | Ανακατασκευή χώρου γραφείων επιφάνειας 330 τ.μ. επί της οδού Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας

Το έργο αφορά στην εσωτερική διαμόρφωση ενός γραφείου επιφάνειας 330 τμ. Η πρόταση στηρίζεται στην άρθρωση του γραφείου σε άξονες που λειτουργούν ως όρια οργάνωσης των χώρων με βάση τη λειτουργία τους. Βοηθητικοί κλειστοί χώροι, ατομικά γραφεία και χώροι συνεδριάσεων τοποθετούνται εκατέρωθεν της εισόδου, διαμορφώνοντας το ενδιάμεσο πλαίσιο σε έναν διαμπερή, ανοιχτό χώρο με θέα προς την οδό Πανεπιστημίου. Σε αυτόν τον χώρο αναπτύσσεται η υποδοχή και χώρος γραφείων σε open plan διάταξη.
Η ορθοκανονική κάτοψη του γραφείου αποτυπώνεται στο επίπεδο της οροφής μέσω του φωτισμού, ο οποίος ακολουθεί τις χαράξεις αξόνων και σημείων που διέπουν τη γεωμετρία του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο, η θέαση του χώρου επεκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του. Επιμέρους βιβλιοθήκες και αποθηκευτικοί χώροι ενσωματώνονται στον σχεδιασμό ως στοιχεία που συμμετέχουν στην κατεύθυνση του φωτός και του βλέμματος.
Η ιδέα του σχεδιασμού βασίζεται στην ανάγκη για έναν χώρο γραφείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εταιρείες και στον σύγχρονο άνθρωπο. Η δημιουργία πολλαπλών θεάσεων, οπτικών φυγών και ροϊκότητας μέσω του σχεδιασμού δημιουργεί μια ροή γεγονότων κατά την οποία αναδεικνύεται ο άνθρωπος ως ατομικότητα αλλά και ως μέρος ενός δυναμικού συνόλου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

INTRAKAT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
DEKKO INTERIORS | Έπιπλα γραφείου

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2020