ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Αναδιαμόρφωση εσωτερικού και σχεδιασμός νέας όψης υφιστάμενου κτιρίου γραφείων πλησίον Αττικής Οδού

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου με αμιγή χρήση γραφείων, συνολικής επιφάνειας 3.837,88 τ.μ.
Το κτίριο βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, καθώς είναι εύληπτο από σημεία διέλευσης πολλών επιβατών του προαστιακού και μετρό, καθώς και από τους οδηγούς της Αττικής Οδού. Η επένδυση σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο 42 ετών έχει ως στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση του Αττικού τοπίου ανακατασκευάζοντας την όψη και τις υποδομές του, παρέχοντας ένα σύγχρονο χώρο γραφείων υπερτοπικής εμβέλειας.
Η αναβάθμιση του κτιρίου γίνεται μέσω της διαμόρφωσης νέας όψης, της δημιουργίας νέου πυρήνα κυκλοφορίας, σύμφωνα με διατάξεις της πυρασφάλειας κι εσωτερικές διαρρυθμίσεις σύμφωνα με τις ανάγκες ενός ανοιχτού εργασιακού χώρου. Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται με νέα επιβλητική είσοδο και δημιουργία cour anglaise περιμετρικά του κτιρίου, ούτως ώστε να εισάγεται φυσικό φως και αερισμός.
Το κτίριο ως εύληπτο και περίοπτο αντικείμενο από την Αττική Οδό αντιμετωπίζεται ως ένας όγκος με δυναμική. Τα πρισματικά πλήρη στοιχεία της όψης εναλλάσσονται με τα ανοίγματα σε μια αντιπαράθεση που δημιουργεί ένα ενιαίο γλυπτικό σύνολο. Στον όγκο αντιπαραβάλλονται ταινίες led καθώς και λεπτές μεταλλικές περσίδες που εντείνουν την αίσθηση της δυναμικής στο κτίριο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΒΑΡΟΤΣΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΡΙΤΖΑΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ
INSTAllations ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2020