ΥΠΟΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Σχεδιασμός δύο νέων αυτόνομων κατοικιών στο Λαγώποδο Ζακύνθου

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός δύο αυτόνομων κατοικιών τεσσάρων και τριών υπνοδωματίων αντίστοιχα, έχοντας ως βασικό γνόμωνα σχεδιασμού την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στο τοπίο και ταυτόχρονα τη διαλεκτική ένταξη του κτιρίου σε αυτό. Λαμβάνοντας υπόψιν την μεγάλη κλίση του οικοπέδου, δημιουργείται ένας ενιαίος υπόσκαφος τεθλασμένος όγκος σχεδιασμένος υπό τέτοια γωνία ώστε να διαφυλάσσονται οι αρχικές χωρικές και ποιοτικές αφετηρίες. Σημαντικές προϋποθέσεις υπήρξαν ο νότιος προσανατολισμός των κατοικιών προς την απέραντη θέα στον κόλπο του Λαγανά και η μέγιστη ιδιωτικότητα μεταξύ των δύο κατοικιών, εξασφαλίζοντας ποιοτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και καθιστώντας ροϊκή την μετάβαση από το μέσα στο έξω και στο χώρο της πισίνας.
Οι καμπύλες φόρμες, ως συνθετικά εργαλεία, σε συνδυασμό με τα γήινα υλικά που επιλέχθηκαν συμβάλλουν στην προσαρμογή του κτιρίου στο τοπίο, ως φαινομενολογική απόρροια του περιβάλλοντος ελαιώνα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΜΙΧΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2020