ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΓΚΑΝΑ

Ανάπλαση των σιδηροδρομικών σταθμών της γραμμής Άκκρα - Τέμα στην Γκάνα της Αφρικής

Η πρόταση για την αποκατάσταση της γραμμής κατά μήκος του σιδηρόδρομου Άκκρα - Τέμα έχει ως στόχο να συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των υποδομών της Άκκρα. Η ιδιαιτερότητα του αφρικανικού αυτού λαού, το τοπίο και οι πολιτισμοί του αποτέλεσαν τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού. Η πολιτιστική και πολιτισμική παλέτα της πρωτεύουσας εξετάζεται ενδελεχώς, σε μια προσπάθεια αναγέννησης της σιδηροδρομικής γραμμής της Γκάνας στο σύνολό της.
Ο σχεδιασμός -τόσο σε αρχιτεκτονική, όσο και αστική κλίμακα- υπογραμμίζει τη χωρική σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής, θέτοντας ως σκοπό την αναβάθμιση τους. Οι προβαλλόμενοι δημόσιοι χώροι που σχηματίζονται γύρω από τους σταθμούς ενισχύουν τη σύνδεση των φυσικών και κοινωνικών διαβαθμίσεων της Άκκρα, δίνοντας έμφαση στη διακριτική ταυτότητα της κάθε επί μέρους περιοχής.
Τα διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία - γέφυρες, πέρα από τη σύνδεση των πολλαπλών πλατφορμών, επιτρέπουν μεγαλύτερη διαπερατότητα του αστικού ιστού γύρω από τους σταθμούς.
Ο σχεδιασμός των κτιρίων βασίζεται στη γεωμετρία των υφιστάμενων σιδηροδρομικών σταθμών. Οι τριγωνομετρικές στέγες, χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών των κατασκευών, αποτελούν τη βάση της κεντρικής αρχιτεκτονικής ιδέας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΙΤΑ ΔΟΥΚΑ
MIGUEL MUNOZ AYLLON
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ
ΣΕΜΕΛΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2018