ΗΧΕΙΟ

Σχεδιασμός ενός ηχείου δαπέδου σε τρεις εκδοχές

Ο σχεδιασμός των ηχείων δαπέδου αφορά σε μια διαδικασία σχεδιαστικής διερεύνησης που συνίσταται δύο βασικών κανόνων-κατευθύνσεων. Τη πρώτη κατεύθυνση ορίζουν οι προδιαγραφές της σωστής απόδοσης ακουστικής στο χώρο σε επίπεδο γεωμετρίας -όπως είναι η συμμετρία και η μειούμενη καμπύλότητα της μορφής της καμπίνας από το επίπεδο των μεγαφώνων και προς τα πίσω. Ο δεύτερος κανόνας αφορά στις συνιστώσες που αποδίδουν τα χαρακτηριστικά ενός γλυπτικού αντικειμένου -που συγκροτεί μια ισχυρή χωρική ιδέα, στην οποία εγγράφεται η λειτουργία του, ώστε μορφή και λειτουργία να υπηρετούν ισότιμα το βιομηχανικό σχεδιασμό. Τη σχεδιαστική συγκρότηση της καμπίνας του «Βlade» - λεπίδας ορίζει η αρχή του κελύφους που προκύπτει από τη τομή του. Μια καμπύλη κατακόρυφη διατομή ενώνεται με μια κοφτερή αιχμή -σαν θαυμαστικό, ώστε να ορίσουν καμπύλη επιφάνεια. Στη συνέχεια αυτή επαναλαμβάνεται στον σταθερό άξονα γεωμετρίας αποδίδοντα το κέλυφος. Όμοια μορφολογική διαδικασία ακολουθεί και η καμπίνα του «Ellipse» που παράγεται από τη συννένωση ελλείψεων στο τρισδιάστατο χώρο, ώστε και πάλι η μορφή να προκύπτει από τη σύλληψη της τομής του αντικειμένου. Αντίθετη λογική ακολουθεί το «Edge», το οποίο συνίσταται από μια διαδικασία γλυπτικής αφαίρεσης ένος μονολιθικού όγκου με πρόθεση τη δημιουργία τριγωνικών αιχμών, όμοιων αυτών ενός πετρώματος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΚΩΤΣΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2019