ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σχεδιασμός όψης ξενοδοχείου 5* στη Λευκωσία της Κύπρου

Το έργο αφορά το σχεδιασμό της όψης ενός πολυώροφου ξενοδοχείου στο κέντρο της Λευκωσίας. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται δύο από τα πιο αξιόλογα
παραδείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής με παγκόσμια εμβέλεια, ο Πύργος του Jean Nouvel και η πλατεία Ελευθερίας της Zaha Hadid.
Η πρότασή μας στοχεύει να δημιουργήσει ένα ορόσημο στον πλούσιο ιστό της αξιόλογης αρχιτεκτονικής στη σύγχρονη Κύπρο, δηλώνοντας την πρωτοτυπία, την εντοπιότητα, την αναγνωρισιμότητα και τις σύγχρονες ικανότητες σχεδιασμού στο εύρος της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής με αξιώσεις.
Αρχικά αναγνωρίζουμε τη γεωμετρία του ‘γυμνού’ κτιρίου και την επικαλύπτουμε με ένα κέλυφος το οποίο παραμετροποιείται ανάλογα με τον εσωτερικό χώρο και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δύο δυναμικά στοιχεία είναι η πισίνα στην οροφή και η είσοδος στο ισόγειο. Ως γεγονότα, αυτοί οι χώροι ενισχύουν μια ορατότητα και εξωστρέφεια, διαπερνώντας το συμπαγές κέλυφος και φανερώνοντας τη χρήση τους στην όψη. Περαιτέρω δημιουργούν ένα ενοποιητικό άνοιγμα που διατρέχει όλη την όψη και περιγράφει τους δύο αυτούς κύριους χώρους. Η δυναμική αυτού του ανοίγματος κορυφώνεται στη στέψη του κτιρίου μέσω ενός τριγωνικού στεγάστρου, το οποίο αποτελεί κομμάτι του κελύφους καθώς γυρνάει και ενώνεται μαζί του. Το κέλυφος αποκτά μια πρισματική πλαστικότητα μέσω των δυναμικών χαράξεων και τριγωνισμών που εμπερικλείουν σε ένα ενιαίο σχήμα όλα τα επιμέρους σημεία του κτιρίου.
Το πρισματικό κέλυφος διασπάται σε ένα κάναβο από λεπτές διατομές. Διατεταγμένες οριζόντια, είναι οι διατομές που υποδεικνύουν το ύψος του κάθε ορόφου, παρέχοντας μια ανθρώπινη κλίμακα στο κτίριο. Οι κατακόρυφες διατομές εναλλάσσονται σε πάχος και πυκνότητα,
σύμφωνα με το εσωτερικό, διαφοροποιώντας έτσι τον κανόνα της όψης δυναμικά. Με αυτόν τον τρόπο, όλο το κτίριο αποκτά την αίσθηση στοιχείων που παρασύρονται και εναλλάσσονται.
Το κέλυφος από λεπτές διατομές αποτελεί μια ενιαία μεταλλική κατασκευή η οποία αποτελεί κομμάτι του ίδιου του υαλοπετάσματος που καλύπτει το κτίριο.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 2019