ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΙΛΤΟΝ

Μετατροπή διαμερίσματος αθηναϊκού κτιρίου του 1930 σε σύχρονη κατοικία ενός φωτογράφου

Στο κέντρο της Αθήνας, ένα διαμέρισμα της τυπικής αθηναϊκής πολυκατοικίας του 1930 μετατρέπεται σε σύγχρονη κατοικία ενός φωτογράφου. Σήμερα, μετά από σχεδόν 90 χρόνια, ο χώρος αποκτά πλέον διπλή υπόσταση, καθώς λειτουργεί τόσο ως χώρος διαμονής όσο και ως χώρος περιοδικών εκθέσεων. Η διαμερισματοποίηση του υπάρχοντος χώρου σε μικρές, αυτόνομες, στατικές ενότητες καταργείται. Το βλέμμα ανοίγει. Στην ενιαία κάτοψη που προκύπτει παρεμβάλλονται νησίδες κίνησης, οι οποίες δημιουργούν νέες οπτικές φυγές και επιτρέπουν πολλαπλές κινήσεις και θεάσεις. Κατά την περιήγηση στο διαμέρισμα-γκαλερί οι φωτογραφίες αποκαλύπτονται σταδιακά μέσω των διαδρόμων και των ανοιγμάτων, ως άλλα εκθέματα. Η περιπλάνηση ανάμεσα στα κάδρα επαναπροσδιορίζει τη σχέση του χρήστη με την έκθεση, τοποθετώντας τον ίδιο στο κέντρο των χωρικών εικόνων που παράγονται. Τα επί μέρους πλάνα της κατοικίας-γκαλερί, σε παραλληλισμό με τις καδραρισμένες φωτογραφίες του καλλιτέχνη, μεταμορφώνουν το ίδιο το κατοικείν σε ένα πολύπτυχο έκθεμα. Στην πορεία αυτή, η εναλλαγή των υλικών ενισχύει την αίσθηση των τρισδιάστατων χωρικών κάδρων. Δρυς, μάρμαρο, λευκές και σκούρες επιφάνειες αναμειγνύονται παράγοντας νέες φωτογραφικές εικόνες. Στην ίδια λογική κινείται η επιλογή του υπόλοιπου εξοπλισμού. Φώτα, επίπλωση, μηχανολογικός εξοπλισμός παίζουν τον ρόλο των αντικειμένων μιας ευρύτερης έκθεσης φωτογραφιών, τοπίων, χωρικών κάδρων και ανθρώπων.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
LUCE ATALIOTIS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΠΙΣΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2018
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2019