ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσθήκη κατ’ επέκταση 1.909 τ.μ. σε υφιστάµενο βιοµηχανικό κτίριο

Η πρότασή μας για το νέο κτίριο γραφείων στη Μάνδρα Αττικής αποτελεί λειτουργική συνέχεια του υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου που βρίσκεται στο οικόπεδο. Eκτός από τους χώρους γραφείων περιλαμβάνει και έναν γραμμικό χώρο βιομηχανικής παραγωγής στο ισόγειο. Η ανάγκη να συμπεριληφθούν οι παραπάνω χρήσεις σε ένα κτίριο παράγει μια νέα δομή η οποία εκφράζει τον διττό του χαρακτήρα. Αυτή η νέα δομή είναι αποτέλεσμα μετασχηματισμού του υφιστάμενου βιομηχανικού κτιρίου και προκύπτει ως στοιχείο επανάληψης της τυπολογίας της βιομηχανικής στέγης. Έτσι, γίνεται αναφορά στον βιομηχανικό χαρακτήρα του κτιρίου και τονίζεται η λειτουργική σχέση του με το υφιστάμενο βιομηχανικό.
Ταυτόχρονα υπάρχει έντονη σχέση με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, η οποία προκύπτει ως ανάγκη για την υποδοχή των ζητούμενων γραφειακών χρήσεων. Το «φυσικό», ως κενό, εισέρχεται στο «δομημένο», διαμορφώνοντας ανοιχτούς και στεγασμένους χώρους, δημιουργώντας έτσι κατάλληλες συνθήκες για τους γραφειακούς χώρους. Η συμπαγής δομή σχίζεται κατά το μήκος, επιτρέποντας το φυσικό φως να εισέλθει στο εσωτερικό του. Τμήματα της κτιριακής μάζας έχουν αφαιρεθεί διαμορφώνοντας υπαίθριους χώρους που στρέφονται προς τον Νότο και την «θέα» προς την Ελευσίνα. Επίσης, τμήμα της κτιριακής μάζας ολισθαίνει προς την «θέα» διαμορφώνοντας ένα αίθριο που φωτίζει τους χώρους γραφείων. Το αίθριο αναπτύσσεται στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο, αποτελώντας την κορύφωση μιας ακολουθίας χώρων από την είσοδο μέχρι το δώμα του κτιρίου. Έτσι, ο εσωτερικός χώρος είναι συνεχής και ενοποιεί όλα τα επίπεδα του κτιρίου. Μέσω διώροφων κενών και μέσω ενός υπαίθριου αμφιθεάτρου καταλήγει στο τελευταίο επίπεδο του κτιρίου όπου βρίσκεται το αίθριο. Αυτός ο κεντρικός χώρος λειτουργεί ως κόμβος μετάβασης από το «κλειστό» στο «ανοιχτό», δημιουργώντας μια ροή γεγονότων κοινωνικοποίησης και επαφής με το φυσικό περιβάλλον σε μία περιοχή με έντονο βιομηχανικό χαρακτήρα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2018
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2021