ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΣΤΕΡΙΑΣ" ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Μελέτη και κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* με ονομασία "Αστερίας" στην περιοχή Ξι της Κεφαλονιάς

Το σχήµα του οικοπέδου και ο προσανατολισµός του, καθορίζουν τις βασικές συνθετικές αποφάσεις για το συγκρότηµα. Η ανάγκη για πανοραµική θέα προς τους νήσους Βαρδιάνους όρισαν την γεωµετρία της σύνθεσης. Επιλέχθηκε ως βασικός άξονας αναφοράς, αυτός του Βορρά - Νότου, µε ανεµπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Με κέντρο την περιοχή της πισίνας, στρέφονται οι άξονες κατά 45ο και οργανώνουν τα επιµέρους κτήρια. Με αυτό τον τρόπο, το κεντρικό σύµπλεγµα κτηρίων αποτελεί σηµείο αναφοράς, τόσο γεωµετρικό όσο και ουσιαστικό. Αυτή η σχέση των αξόνων διαµορφώνει µια φυγόκεντρη ανάπτυξη των κτηρίων, που αποτελεί µια απευθείας χωρική µεταφορά του Αστερία. Έτσι, τα επιµέρους κτήρια, συµµετέχουν σε ένα συνολικό µηχανισµό οργάνωσης του χώρου, µε σαφή ολιστικό προσανατολισµό. Οι απαιτούµενες επιφάνειες, διασπώνται σε πολλά επιµέρους κτήρια, που αντλούν γεωµετρικά χαρακτηριστικά από την τοπική αρχιτεκτονική. Η κλίµακα των κτηρίων, η σαφής συµµετρική ανάπτυξη και η στέγη, αποτελούν βασικά στοιχεία σύνθεσης. Η επανερµηνεία της τοπικής αρχιτεκτονικής αποτελεί βασικό συνθετικό εργαλείο για την πρόταση µας, και διαµορφώνει συνθήκες εντοπιότητας στην ταυτότητα του έργου. Τα επιµέρους κτήρια τοποθετούνται σε διαφορετικές στάθµες, εκµεταλλευόµενα τις κλίσεις του γηπέδου. Διαµορφώνεται έτσι µια κλιµάκωση των όγκων καθ’ όλη την ανάπτυξη του γηπέδου. Οι όγκοι του συγκροτήµατος διασπώνται και η αντίληψη του επισκέπτη καθορίζεται από οπτικές φυγές και σχεδιασµένα στιγµιότυπα που προκαλούν µια αλληλουχία εκπλήξεων κατά την κίνηση του ανάµεσα στα κτήρια.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΒΙΚΗ ΛΑΒΡΑΝΟΥ
ΜΠΕΤΙΝΑ ΠΑΥΛΗ
ΑΝΝΙΤΑ ΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΕΛΑ
ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ
ΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΑΙΔΑΛΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2017
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2019