ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη εφαρμογής και κατασκευή κτιρίου γραφείων και χώρου παραγωγής για εταιρεία αλουμινίου στην περιοχή των Αχαρνών στην Αθήνα

Το ορθοκανονικό οικόπεδο μέσα στη βιομηχανική ζώνη, αλλά και η συγκεκριμένη λειτουργία της γραμμικής παραγωγής, καθόρισαν τον αρχικό όγκο του νέου κτιρίου της εταιρείας κουφωμάτων αλουμινίου. Με αφετηρία ένα αυστηρό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο σχήμα, που επιτρέπει τη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις της νομοθεσίας, και με βασικό γνώμονα σχεδιασμού τον επαναπροσδιορισμό της τυπολογίας του κλασικού βιομηχανικού κτιρίου, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της όψης και της κατανομής των υπόλοιπων χώρων. Οι δύο βασικές λειτουργίες του προγράμματος γίνονται, έτσι, ευδιάκριτες στο εξωτερικό του κτιρίου. Οι χώροι των γραφείων περιβάλλουν το χώρο παραγωγής με μία ενιαία χειρονομία που διέπει όλα τα επίπεδα σε ένα ενοποιημένο σύνολο τόσο εξωτερικά στην όψη, όσο και εσωτερικά μεταξύ των ορόφων.
Οι χώροι διπλού ύψους, που ξεκινούν από το ισόγειο, και το αίθριο στο άνω επίπεδο δημιουργούν οπτικές φυγές: από την είσοδο μέχρι τον β’ όροφο και τον ουρανό˙ από τον α’ όροφο των γραφείων προς το χώρο της παραγωγής. Αυτή η οπτική ενοποίηση αποτελεί και την αποκρυστάλλωση της φιλοσοφίας της εταιρείας που εδρεύει στο κτίριο, καθώς επιτυγχάνεται διαφάνεια σε όλα τα στάδια λειτουργίας. Έτσι, τόσο ο εργαζόμενος, όσο και ο επισκέπτης, έρχονται σε άμεση επαφή με όλη τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος μέχρι και την προώθηση και τελικά την πώλησή του.
Το κτίριο βρίσκεται μεταξύ άλλων βιομηχανικών κτιρίων, έρχεται όμως σε αντίθεση με αυτά, καθώς αποκαλύπτει τη λειτουργία του και ανοίγεται προς το περιβάλλον, σαν λογικό επακόλουθο της απαίτησης για μεγάλα ανοίγματα στους γραφειακούς χώρους. Ανάμεσα στα κλειστά τμήματα της όψης, η διαφάνεια καθορίζεται από το οριζόντιο σύστημα σκίασης, που ολοκληρώνει το γενικό όγκο και δίνει ροή με την ελαφριά περιστροφή του. Το ίδιο το κτίριο αποτελεί την έκφραση της παραγωγής που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του. Τα υλικά που κατασκευάζονται εσωτερικά, χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του κτιρίου εξωτερικά.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΑΙΔΑΛΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΑΡΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2017
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2018