ΓΡΑΦΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανακατασκευή χώρου γραφείων στο παραλιακό μέτωπο του Πειραιά

Αναιρώντας την πρότερη διαμερισματοποίηση του χώρου δημιουργούμε μία νέα χωρική εμπειρία για τον χρήστη, φορτισμένη με δυναμικά στοιχεία εξερεύνησης και ανακάλυψης. Η κίνηση ανάμεσα στους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας, επανερμηνεύεται υπό σύγχρονους όρους προσπελασιμότητας και διαμπερότητας. Η αίσθηση της διήθησης επιτυγχάνεται μέσω του επιμερισμού των οπτικών ερεθισμάτων. Με την είσοδο του χρήστη στο χώρο της υποδοχής, η ολική αίσθηση του χώρου αναπτύσσεται σταδιακά μέσω του καμπύλου ορίου που λειτουργεί ως φίλτρο. Η δυναμική της συνεχούς εξερεύνησης, εντοπίζεται και στις χαράξεις των υλικών που διατρέχουν όλο το χώρο. Στοιχεία ενοποίησης και διαχωρισμού, μεταβάλλουν το χώρο, προσαρμόζοντας τη λειτουργία ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ακόμη περισσότερο, η αντιμετώπιση του εργασιακού χώρου με όρους εξατομίκευσης στην σύγχρονη εποχή της μεταβλητότητας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΜΒΑΚΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2016