ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ

Ανακατασκευή υφιστάμενης μονοκατοικίας σε τρεις επιμέρους αυτόνομες κατοικίες

Πρόκειται για ανακατασκευή υφιστάμενης μονοκατοικίας του 1955, συνολικής επιφανείας 500 τμ στο Π. Ψυχικό και μετατροπή της σε 3 ανεξάρτητες κατοικίες. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου και ο επαναπροσδιορισμός των αισθητικών και λειτουργικών κανόνων του. Το κτίριο γίνεται πλέον αντιληπτό ως ένα ενιαίο περίοπτο γλυπτό που διέπεται από την χρωματική και ογκοπλαστική συνέχεια των διαφορετικών πλευρών του. Ανεξάρτητες είσοδοι οδηγούν στις διαφορετικές κατοικίες, εξασφαλίζοντας ιδιωτικότητα, ενώ ταυτόχρονα η συνολική αντιμετώπιση του κτιρίου έχει ως αποτέλεσμα ένα ενιαίο αισθητικά σύνολο που εναρμονίζεται στο φυσικό περιβάλλον του Π. Ψυχικού.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ: ΜΑΡΙΑΝΑ ΜΠΙΣΤΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2017