ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Μελέτη και κατασκευή ενός βιοκλιματικού κτιρίου στην περιοχή του Αμαρουσίου στην Αθήνα

Το ecoVIEW είναι ένα νέο ενεργειακά αναβαθμισμένο κτίριο γραφείων που αποτελείται από τέσσερα επίπεδα ανάπτυξης γραφείων και ένα επίπεδο υπόγειου βοηθητικού χώρου. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους επιπέδων των γραφειακών χώρων είτε ως ενιαίο σύνολο, είτε για την πολλαπλή συστέγαση διαφορετικών εταιρειών. Η αναβάθμιση του υφισταμένου κελύφους επιτυγχάνεται με στοιχεία σκίασης και τη διαμπερότητα των μεγάλων ανοιγμάτων για φυσικό φωτισμό και αερισμό. Στο εσωτερικό του τοποθετείται ένα τριώροφο αίθριο που διανέμει φυσικό φωτισμό και αερισμό σε όλα τα επίπεδα καθ’ύψος του κτιρίου. Επιπλέον, η διαμόρφωση του φυτεμένου δώματος και περιβάλλοντος χώρου με ελληνικά ξηροθερμικά φυτά συμβάλλει στην αναβάθμιση του μικροκλίματος του κτιρίου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΛΕΠΙΔΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΤΡΙΝΙΑΡΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΚΑΡΗ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2015
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2015